RE: Steemit'te SP Nasıl Geliştirilir? Hep Birlikte Gelişelim ! Takım Arkadaşı Aranıyor. Destek Zamanı !

You are viewing a single comment's thread from:

Steemit'te SP Nasıl Geliştirilir? Hep Birlikte Gelişelim ! Takım Arkadaşı Aranıyor. Destek Zamanı !

in tr •  last year 

Hayırlı olsun, SP kazanmak için sadece dlive, dmania yada Kuşadası ile sınırlı kalmamanızı, steemhunt ve özellikle steempress'i de değerlendirmenizi öneririm.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Teşekkür Ederiz. Katılım ve Desteklerinizi Bekleriz.