You are viewing a single comment's thread from:

RE: Borsalara Çağrı Yarışması - [Herkese açık OYLAMA]

in #tr3 years ago

Bu kadar mı geldi, bana daha fazla gibi gelmişti?

Seçmece mi yapıldı yoksa aralarından? Yarın hepsini okuyup ben de oy kullanıcam bakalım :))

Sort:  

İki türlü anlıyorum;
normal manada; eksik var mı yeniden kontrol edeyim.
imalı manada; katılım az olmuş sanki.. şimdilik cirmimiz bu kadar demek ki :S)

Adamlara isteğin bol olduğundan bahsetmiştim. 15 kişi felan heralde yapmış çok az. Sonucun başarılı olması için arayı fazla açmadan tekrar tekrar istekte bulunmak lazım.

Böyle bırakmamak lazım, katılımcılar arasında ödüllerin dağıtılması ve etkinliğin sürekli hale getirilmesi sağlanmalı sanki, ben de desteklediğimi iletmeme rağmen herhangi bir yazıyla veya bir aksiyon ile destek olamadığım için üzgünüm.

Bir kez daha net bir şekilde anlaşılıyor ki;

Ideas are nothing, Execution is everything

Cürmümüzün bu kadar olması üzücü gerçekten, umarım yazı yazmadığı halde mail atan konuyla ilgilenen çok daha fazla kişi olmuştur.

Coin Marketplace

STEEM 0.67
TRX 0.10
JST 0.076
BTC 57822.35
ETH 4640.60
BNB 623.93
SBD 7.24