Kanlı Ay Tutulması Başladı...

in #tr5 years ago

Havada görsel bir şölen var Dünya Güneş ile Ay arasına girerek Ay Tutulması gerçekleşiyor. Birazdan 22.30'da tam tutulma başlayacak şuan parçalı ay tutulması var...

20180727_220242.jpg

Sort:  

Demin Tv -de geçti bu haber )

süperdi :)

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 27900.00
ETH 1776.26
USDT 1.00
SBD 2.79