SON DAKİKA DEV ŞİRKET RYANAİR TÜRKİYE'YE UÇACAK

in tr •  last year 

imageRyanair bugün itibariyle. Türkiye de uçuş başlattı , Dalaman'a uçmaya başlıcak.

Ryanair hava yolları bugün Türkiye'de uçmaya başladı.
Reuters in haberlerine okuduğumuzda şirket uçuşlarını sadece Dalamana yapıcağını açıkladı. RYANAİR 1986 senesinde İrlanda ulkesinde kuruldu şirket 10 senedir düşük bütçeli biletler le uçuyor. Şirket ryanair açıklama yaptı şöyle diyor: uçuşlar sadece Dublin bratislava şehirlerinde Dalaman'a yapılacaktır.

Şirket uçtuğu hatlar arasında düzenleme yaptı , sefer sayısı arttığı gözleniyor Ryanair ise dünya havacılık sektörde ise Amerikalı şirket ten sonra ilk sırada olduğunu belirtiyor ryanair garajinda ise 400 e yakın uçak var deniliyor.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by bekirfb from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.