Birlikte yaşlanmaktı Aşk!

in #tr-tr4 years ago

Üç kuruş parayla bir arada çok mutlu yaşamaktı aşk, çoluk çocuk bir sobanın etrafında toplanıp aynı tencereden karnını doyurmaktı aşk, paranın olmadığı için olsun ben bu giymeye devam ederim diyip, kır yerinden fistanını yamalamaktı aşk... özveriydi, aileydi, birlikti, beraberlikti, arada çıkarların olmadığı bir hayat sürmekti aşk...

Aşkın kıymetini bilenler için... fotoğraf dedem ve ananemindir... kullanılamaz
image

Sort:  

Congratulations @no346! You received a personal award!

1 Year on Steemit

Click here to view your Board

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @no346! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!