ชีวิตเล็กๆที่เรียกว่าแมลง = Insect & Spider Lovers = 331 {Green Grasshopper}

in #thai4 months ago

Dear All Insect Lovers And My Steemian Friends!

1.jpg

Photo By @tookta

2.jpg


🕸️สวัสดี ก่อนเข้า นอนใน ค่ำคืน นี้ค่ะ คุณเพื่อนๆ Steemian ที่รัก ทุกๆคน...ภาพถ่าย ที่เรานำ มาโพสต์ ในค่ำ คืนนี้ เป็นภาพถ่าย ของผีเสื้อ แสนสวย ที่มีชื่อ เรียกกันว่า Jet butterfly หรืออีก ชื่อหนึ่ง ก็คือ Triangle Moth ที่เค้าตั้งชื่อให้นางว่า Jet butterfly นั่นคงเป็น เพราะว่า รูปลักษณ์ ของนางนั้น มีส่วนคล้าย เครื่องบินรบ ล่ะมั๊ง...และเครื่อง บินรบนั้น ก็เป็นรูป สามเหลี่ยม...แหม่! เข้าใจ ตั้งชื่อ ให้นางเน๊อะ


3.jpg

4.jpg

🕸️เรามี โอกาส เจอนาง เมื่อประมาณ หกเจ็ดเดือน ที่แล้ว...นางเกาะ อยู่ที่ ยอดใบหญ้า ที่สวน หน้าบ้าน ของเรา แต่ดู เหมือนว่า นางค่อนข้าง จะเชื่องช้า มากนะ...มันเหมือน กับว่า นางเพิ่งจะ กลายร่าง เป็นผีเสื้อ เราว่านาง คงเพิ่ง ออกมา จากการเป็นดักแด้...พอเรา ลองเอา กิ่งไม้เล็กๆ เขี่ยไปที่ ตัวของนาง นางก็แค่ ขยับขาเดิน หนีเรา อย่างช้าๆ


5.jpg

6.jpg

🕸️ตัวของนาง มีขนาด ความยาว ประมาณ หนึ่งเซ็นติเมตร เท่านั้น...และสี บนหลัง หรือสี ของปีกนาง เป็นสี เขียวเข้ม แต่บางตัว ก็เป็น สีเขียวขี้ม้า...เราชอบ ดวงตา ของนางนะ มันกลมโต น่ารักมาก...จะว่าไปแล้ว สำหรับ ผีเสื้อ สายพันธุ์นี้ มีให้เห็น ไม่บ่อย นักหรอก...ตั้งแต่เรา เริ่มเก็บภาพ พวกแมลง ผีเสื้อ ตัวนี้ เป็นตัวแรก แล้วตั้งแต่ นั้นมา เราก็ ไม่เคยเจอ อีกเลย...สงสัยว่า นางคง จะหลงทาง ล่ะมั๊ง

_200.png

Thank you for visiting my post!
Thank you For all Your Upvotes and Comments,
I always deeply appreciate all of your support.

ขอขอบคุณ เพื่อนๆทุกคน ที่ติดตาม เรื่องราว ของเราเสมอมา
ขอบคุณทุกคะแนนโหวต + คอมเม้นท์ และกำลังใจที่มีให้กันตลอดมา
ความปรารถนาดี มีให้เพื่อนๆเสมอ
Much Love @tookta

_l_Sort:  

This post was upvoted by @hustleaccepted
Use our tag #hustleaccepted and mention us at @hustleaccepted to get an instant upvote.
Also, you can post at our small community and we'll support you at Hustle Accepted

hustle accepted.png
Visit our website at Hustle Accepted

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 18954.19
ETH 1296.86
USDT 1.00
SBD 2.52