ชีวิตเล็กๆที่เรียกว่าแมลง # 137 {Swallow-tailed moth}

in #thai2 months ago

img_6303s.jpg

Photo By @tookta

img_6305s.jpg


🕸️สวัสดีค่ะ คุณเพื่อนๆ ที่รัก ทุกๆคน...มองดู เจ้าผีเสื้อ ตัวนี้ ทีไร เราก็อด ที่จะขำ ตัวเอง ไม่ได้...เมื่อประมาณ สามเดือน ที่แล้ว เราได้เจอ เจ้าผีเสื้อ แบบเดียว กันนี้ ครั้งนึงแล้ว แค่แตกต่างกัน เพียงเล็กน้อย เท่านั้นเอง ถ้าคุณเพื่อน อยากเห็น ความแตกต่าง ระหว่าง พวกเค้า นี่คือ โพสค์ของ ผีเสื้อ ตัวนั้น นะคะ


img_6313s.jpg


img_6306s.jpg


🕸️ที่เราบอก ว่าเรา ขำตัวเอง นั่นก็ เพราะว่า ขำความ โง่เขลา ของเรา นี่แหล่ะ...คุณเพื่อน ลองสังเกต ดูการ ภ่ายรูป ของเรานะ ดูทั้ง สองโพสต์ แล้วคุณเพื่อน ก็จะเห็น ว่าเรา พยายาม โฟกัสที่ เป็นจุด สีดำ สองจุด เหมือนดวงตา ของนาง...แล้วเราก็ เพิ่งถึง บางอ้อ ก็นาที ที่เราโหลด ภาพผี้เสื้อ ตัวนี้ ลงคอมพิวเตอร์ นี่เอง


img_6311s.jpg


img_6315s.jpg


🕸️เราเพิ่ง จะรู้ว่า ไอ้จุด สองจุด ที่เรา คิดว่า เป็นตา ของนาง มาตลอดนั้น มันไม่ใช่เลย แต่มัน เป็นส่วนปีก ของนาง...และด้านหัว ของนาง มันอยู่ ตรงกันข้าม...ลองดู ที่ภาพ สุดท้าย มันยิ่งทำ ให้เรา ขำตัวเอง มากๆ เพราะคิดว่า เราภ่ายที่ ดวงตา ของนาง ที่ไหนได้ จากตัว ที่แล้ว จนมาถึง ตัวนี้ เราก็ยัง ไม่เคยเห็น ส่วนที่เป็น ตาของ นางเลย..555...เป็นไปได้ ยังไงเนี่ย!!??...แหม่! ไม่รู้ว่า เราไปเอา ความมั่นใจ มาจาก ที่ไหน? ดูการ ถ่ายภาพ แต่ละภาพ ของเราสิ มั่นใจ ซะเหลือเก๊น ว่านั่นคือ ดวงตา ของนาง..555

_.png

Thank you for visiting my post!
Thank you For all Your Upvotes and Comments,
I always deeply appreciate all of your support.

ขอขอบคุณ เพื่อนๆทุกคน ที่ติดตาม เรื่องราว ของเราเสมอมา
ขอบคุณทุกคะแนนโหวต + คอมเม้นท์ และกำลังใจที่มีให้กันตลอดมา
ความปรารถนาดี มีให้เพื่อนๆเสมอ
Much Love @tookta

_450.png


Coin Marketplace

STEEM 0.32
TRX 0.06
JST 0.042
BTC 37813.89
ETH 2554.89
USDT 1.00
SBD 4.16