ชีวิตเล็กๆที่เรียกว่าแมลง # 132 {Chnootriba elaterii - Melon Ladybird Beetle}

in #thai2 months ago

img_5588s.jpg

Photo By @tookta

img_5555s.jpg


🕸️สวัสดีค่ะ คุณเพื่อนๆ ที่รัก ทุกๆคน...คุณเพื่อน คงสังเกต เห็นความ ผิดปรกติ ของแม่ ด้วงเต่า ตัวนี้ ใช่มั๊ยคะ?...นางดู ไม่ค่อยสวย สีของนางก็ หมองคล้ำ...เราคิดว่า นางคงโดน ไฟคลอกน่ะ เพราะตรง ที่เรา เจอนาง เราเห็น กองขี้เถ้า แล้วกองขี้เถ้า กองนั้น ก็ห่าง จากนางแค่ สองวาเอง


img_5598s.jpg


img_5569s.jpg


🕸️ตอนแรก เราคิดว่า นางสิ้นใจ เสียแล้ว เพราะนาง ฝังตัวเอง อยู่ใน ซอกกำแพง...คือว่าที่ ที่เรา เจอนาง มันเป็น ข้างๆสวนของ เพื่อนบ้าน เราเอง...เราจ้อง มองนาง อยู่พักนึง แต่นางก็ ยังไม่ ไหวติง เราจึงเด็ด ใบไม้ มาม้วน แล้วใช้เขี่ย ไปที่ ตัวนาง...ฮืม! นางเริ่มขยับตัวแฮ๊ะ! พอนาง ขยับตัว เราถึงได้ เห็นรอย ไฟไหม้ ที่ตัว ของนาง...นางโดน ไฟตลอก ไปแถบนึง


img_5578s.jpg


img_5596s.jpg


🕸️นางดู น่าสงสาร มากๆ นางคง กลัวเรา หรือไม่ นางก็ ยังตกใจ กับเรื่องร้ายๆ ที่นาง เพิ่งพบเจอ...พอเราโดน ตัวนาง นางก็รีบ เดินออกมา จากซอก กำแพง แล้วไต่ขึ้น ต้นหญ้า ที่อยู่ ใกล้ตัวนาง ในทันที...นางโดน ไฟคลอก เกือบครึ่งตัว นางคง เจ็บปวด น่าดู คงจะ ทั้งปวด ทั้งแสบ ทั้งร้อน...เราอยากจะ ช่วยนางนะ แต่ก็ ไม่รู้ว่า จะช่วยนาง อย่างไรดี? น่าเวทนา จริงๆ...ถึงแม้ว่า นางจะ เป็นเพียงแค่ ชีวิตเล็กๆ แต่เรา เชื่อว่า ความเจ็บปวด คงเท่าๆ กันกับ คนตัวโตๆ อย่างพวกเรา แนนอนเลย

_s220.png

Thank you for visiting my post!
Thank you For all Your Upvotes and Comments,
I always deeply appreciate all of your support.

ขอขอบคุณ เพื่อนๆทุกคน ที่ติดตาม เรื่องราว ของเราเสมอมา
ขอบคุณทุกคะแนนโหวต + คอมเม้นท์ และกำลังใจที่มีให้กันตลอดมา
ความปรารถนาดี มีให้เพื่อนๆเสมอ
Much Love @tookta

_l_.png


Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.06
JST 0.039
BTC 36306.69
ETH 2408.80
USDT 1.00
SBD 3.77