ชีวิตเล็กๆที่เรียกว่าแมลง # 125 {Coelidia olitoria # Coelidiine Nymphs}

in #thai2 months ago

img_1090s.jpg

Photo By @tookta

img_1059s.jpg


☠ สวัสดีค่ะ คุณเพื่อนๆ ที่รัก ทุกๆคน...เจ้าแมลง ตัวน้อยๆ ตัวนี้ เป็นแมลง ที่น่าสงสาร เป็นที่สุด...ถ้าคุณเพื่อน สังเกต ดูดีๆ คุณเพื่อน ก็จะเห็น บางสิ่ง บนหลัง ทางด้านซ้าย ของนาง...ถ้าเรา จำไม่ผิด นั่นก็คือ ทากดูดเลือด มันคงเกาะ ที่หลัง ของนาง ได้สัก พักหนึ่ง แล้วล่ะ


img_1102s.jpg


img_1098s.jpg


☠ ดูตัวนางสิ นางซูบผอม ไปมาก คุณเพื่อน ลองดู แมลงที่ อยู่ใน โพสต์นี้ นะคะ นางเป็น แมลง สายพันธุ์ เดียวกัน แต่อ้วนท้วน สมบูรณ์กว่า ตัวที่ อยู่ในภาพ ของวันนี้ เยอะเลย...ตอนที่เรา เก็บภาพนาง เราไม่ได้ สังเกต เราจึง ไม่เห็น เจ้าทาก บนหลัง ของนาง


img_1071s.jpg


img_1089s.jpg


img_1080s.jpg


☠ เรารู้สึก สงสารนาง เป็นอย่างมาก วันนั้น ถ้าเรารู้ว่า มีทาก ดูดเลือด เกาะอยู่ บนหลัง ของนาง เราก็คง ช่วยนาง เอาเจ้าทาก ตัวนั้น ออกไปจาก หลังของนาง ไปแล้ว...น่าเสียดาย ที่นางต้อง มาอายุสั้น ทั้งๆที่ ยังเป็นแค่ ตัวอ่อน หรือจะพูด ให้ถูก ก็คือ นางยัง เป็นเด็ก อยู่นั่นเอง... ณ. เวลานี้ นางคง จากโลก ที่น่าเบื่อ โลกที่ เบี้ยวบูด ใบนี้ ไปแล้วล่ะ...บางที การที่นาง ต้องมา อายุสั้น มันอาจจะ เป็นการดี สำหรับนาง ก็ได้นะ...นางจะได้ ไม่ต้อง เผชิญกับ ความโหดร้าย กับชีวิตเล็กๆ ของนาง...อันที่จริง หลังจาก ที่เรา โหลดภาพ ลงคอม แล้วเห็น เจ้าทาก ตัวนั้น ทุกๆเช้า ที่เรา ออกไป เก็บภาพ พวกแมลง เราก็จะ มองหานาง ทุกครั้ง เผื่อว่าจะ เจอนาง อีกครั้ง และได้ ช่วยนาง เอาทาก ตัวนั้น ออกจากหลัง ของนาง

_210.png

Thank you for visiting my post!
Thank you For all Your Upvotes and Comments,
I always deeply appreciate all of your support.

ขอขอบคุณ เพื่อนๆทุกคน ที่ติดตาม เรื่องราว ของเราเสมอมา
ขอบคุณทุกคะแนนโหวต + คอมเม้นท์ และกำลังใจที่มีให้กันตลอดมา
ความปรารถนาดี มีให้เพื่อนๆเสมอ
Much Love @tookta

180389680_member.jpg


Coin Marketplace

STEEM 0.39
TRX 0.07
JST 0.050
BTC 42032.85
ETH 3138.19
USDT 1.00
SBD 4.71