TawaSiriwach Life 7 : คำชม

in thai •  6 months ago

reuse copy.jpg

เวลามีคนชมเรา เรามีความรู้สึกภูมิใจและมีความสุข แต่ภายใต้คำชมนั้น อาจจะเป็นคำที่หลอกลวงหรือทำร้ายเราให้เราหยุดอยู่ที่เดิม ไม่พัฒนาต่อไปก็ได้ครับ

คำชมนั้นเป็นคำที่ทุกคนอยากฟัง และไม่มีใครต้องการฟังคำตำหนิ เมื่อเราได้ยินคำชมแล้ว ทำให้เรารู้สึกเราเป็นที่ยอมรับ เป็นคนเก่ง เป็นคนที่โดดเด่นกว่าใครๆ

แต่คำชมนั้น ถ้าเราติดมากเกินไป อาจจะทำให้เราหลงตัวเอง ซึ่งการหลงตัวเองหาทางออกยากกว่าหลงทาง เพราะว่าเราจะยังคงอยากอยู่กับสิ่งที่สวยงามในอดีต แม้ทางออกจะอยู่ใกล้ๆก็ตามครับ

เมื่อเราหลงในคำชมแล้ว เราจะเสียโอกาสในการเห็นข้อผิดพลาด หรือสิ่งที่ดีกว่า ทำให้เราหยุดอยู่กับที่ ไม่พัฒนาต่อครับ

สนใจที่คำชมให้น้อย สนใจคำติให้น้อยเช่นเดียวกันครับ แต่ให้สนใจสิ่งที่จะนำมาปรับปรุงหรือเป็นกระจกสะท้อนให้เห็นตัวเองมากขึ้นดีกว่า เพราะคำต่างๆไม่ว่าจะติหรือชม สักวันเราก็ลืมไป แต่ความรู้และการมองเห็นตัวเองที่ได้จากคำเหล่านั้น จะทำให้ตัวเราพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นครับ


Thanks for reading.
Author: Tawa Siriwach
https://www.tawasiriwach.com
More : www.facebook.com/tawasiriwachlife
www.facebook.com/TawaDesign


บทความย้อนหลังเกี่ยวกับ Steemit ครับ

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!