ดอกเก๊กฮวย

in thai •  14 days ago 

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ วันนี้ฉันจะพามาชมความงามของดอกเก๊กฮวยกันค่ะ

2019-10-29 06.39.35.jpg

เก๊กฮวยเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับเบญจมาศและดาวเรือง แต่ฉันว่ามันมีต้น ใบและดอกคล้ายเบญจมาศมาก เก๊กฮวยจะนิยมปลูกกันแถวภาคเหนือค่ะ

2019-10-29 06.39.55.jpg

ดอกเก๊กฮวยมีทั้งดอกสีขาวและสีเหลืองสวยงาม เขาปลูกกันเป็นหลายๆไร่บนภูเขา เนื่องจากเวลาต้นเก๊กฮวยออกดอกจะสวยงามมาก ดังนั้น นอกจากจะปลูกไว้

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!