เทคนิคการหา โอนเข้า โอนออก เปลี่ยนเงินคริปโตเป็นเงินบาท ตอนที่ 3

in #thai4 months ago

ตอนที่ 3.jpg

ทักทายกันตามเคย ด้วยคำว่า สวัสดีครับ เพื่อนพ้องน้องพี่กัลยานิมิตร วันนี้ผมจะเล่าถึง เทคนิค วิธีการที่ผม ใช้ในการหา โอนเข้า โอนออก แลกเปลี่ยน เงินคริปโต เป็นเงินบาทเข้ากระเป๋า จากประสบการณ์โดยตรงของผม และความรู้ที่ได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ มาบอกกัน เข้าไปติตามอ่านกันได้ที่นี่นะครับ

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 13268.62
ETH 391.10
USDT 1.00
SBD 0.98