ทีมเวิร์ก(นักเรียนของฉัน)👩‍👩‍👧‍👦👩‍👩‍👧‍👦

in #thai3 years ago

image


สวัสดีคะเพื่อนๆๆๆๆ เมื่อวานเขียนเรื่องเกี่ยวกับงานที่เพิ่มมากขึ้นเเล้ว วันนี้ก็จะพามาพบกับทีมงานที่ร่วมทำงานในครั้งนี้ หากไม่ได้พวกเขาเหล่านี้งานก็ไม่สามารถสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีหรืออาจจะแบบทุลักทุเลเเบบเหนื่อยสุดๆเลยก็เป็นได้ ทีมงานเหล่านี้เราได้คัดเลือกให้มาช่วยงานครั้งนี้เพราะในเเต่ละปีการศึกษาย่อมมีกิจกรรมมากมายที่เราต้องทำเเละในเเต่ละกิจกรรมต้องใช้คนช่วยงานเราเองจะได้ไม่เหนื่อยเเละก็เป็นการฝึกเพื่อให้พวกเขาได้มีความรับผิดชอบเเละมีความเป็นผู้นำ👨🏻‍🔧👨🏻‍🔧

image


เด็กๆเหล่านนี้ก็คือกระดาษสีขาวถ้าหากเราเเต่งเเต้มสีสันเหล่รานั้นลงไปในกระดาษสีขาวกระดาษก็จะเปื้อนสี พวกเขาพร้อมที่จะช่วยงานเราอย่างเต็มใจเเต่ก็มีบางครั้งที่เราเหนื่อยเเต่พอเห็นพวกเขาเเล้วก็รู้สึกเห็นใจเขาช่วยเราเต็มที่แล้วเราจะมัวมานั่งท้อก็ไม่ได้เราก็ต้องสู้ไปกับพวกเขาเป็นตัวอย่างให้เขาเพื่อองค์กรของเราจะได้เข้มเเข็งขึ้น ฉันรักพวกเขาอย่างจริงใจเเละฉันก็หวังว่าเขาก็รักฉันอย่างจริงใจ....💕💕
Sort:  

Hahaha, yes I think so 😂😂

You're kru?

Posted using Partiko Android

Yes, I am
What about you?

Awesome! I work in finance.

How far from Bangkok do you live?

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.07
JST 0.039
BTC 29170.79
ETH 1949.68
USDT 1.00
SBD 2.26