กะเพารวมมิตร <<<food>>>

in thai •  2 years ago  (edited)

สวัสดีคับชาวsteemit ทุกคน
วันนี้ผมไปตลาดมาไปซื้อกุ้งซื้อปลาหมึกมาไว้ทำกะเพารวม
กุ้งครึ่งโลปลาหมึกหนึ่งโลมาให้พ่อทำให้กิน

image

อาหารฝีมือพ่อผมอร่อยที่สุดในบ้านแล้วคับขนาดผมว่าผมทำอร่อยยังไม่เทาพ่อผมทำเลย
ไม่รู้ว่าท่านทำอย่างไรว่างๆผมว่าจะให้พ่อผมสอนทำอาหารอยู่

image

ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้คับ

ขอบคุณที่โหวดและติดตามคับ

Vote me @dggon11

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

น้องต้องเขียนวิธีทำตั้งแต่ต้นจนจบด้วยนะคะ ดูตัวอย่างคนอื่นเอา ลองดูนะ😊

คับ

น่าทานมากค่ะ :)

ขอบคุณคับ