You are viewing a single comment's thread from:

RE: Etyczne zasady polskiej grupy Steemit - Wokół regulaminu

in #tematy-regulamin2 years ago

Bardzo dobry tekst! Spodobało mi się, że przytoczyłaś tutaj urywki z Polskiego Prawa. Wielu ludzi zapomina, że ono dotyczy nas także na Steemit.

Również zaproponowane przez Ciebie określenia (alternatywne do regulaminu) lepiej do mnie przemówiły. "Etyczne zasady, kodeks etyki polskiej grupy Steemit" to według mnie lepsza nazwa niż surowy wyraz regulamin.

Hasło "wprowadzenie regulaminu" budziło we mnie negatywne emocje. Ale jeśli to miałoby wyglądać tak, że przypomina się nowym użytkownikom, że nawet tutaj nie są bezkarni wobec prawa RP, że na Steemit również obowiązuje netykieta, kultura osobista i po prostu zasady dobrego wychowania, to nie mam nic przeciwko. Bo to nie byłoby wprowadzanie nowych regulacji, ale tylko informowanie o już obowiązujących.

Sort:  

Dokładnie o to chodzi. Cieszę się bardzo z Twojego komentarza :). Dziękuje :)