Sort:  

Công nhận cái tên n quá ấn tượng đi ^^ ăn nhiều cho bõ 🤣

Ăn buffet phải luôn đặt mục tiêu ăn ít nhất đủ vốn, chớ lâu lâu mới đi ăn được mà không đủ vốn sẽ tiếc lắm =))) 😁

Kiểu ăn đi được nữa thì thôi 💪 Nghỉ lúc rồi về là ổn :D