You are viewing a single comment's thread from:

RE: Xả Hận - Chuyên “ Thịt ” - Lẩu, nướng cùng lúc 🥘

in #tasteem3 years ago

#tasteem-curation.
Tasteem luôn tìm kiếm các bài viết có nội dung và chất lượng cao để nhận phần thưởng của chương trình. Xin chúc mừng bạn đã được chọn nhận phần thưởng với bài viết tuyệt vời này. Sẽ có một upvote với phần thưởng cao hơn sẽ được trao đến bạn trong giây lát.
Quán nhìn đẹp lắm món ăn trang trí cũng trang nhã nữa.
Xin cảm ơn bạn đã quan tâm và dành thời gian tham gia với cuộc thi của chúng tôi.

[Tasteem VN] Carlpei