Hallituksen vastaus kansanedustaja Anna Kontulan kirjalliseen kysymykseen kryptovaluuttojen verotuksen järkeistämisestä

in suomi •  3 months ago

Image Credit

Kommenttini Kontulan kysymykseen luettavissa täältä.

Valtionvarainministeri Petteri Orpo (kok) vastasi kysymykseen:

Kontulan kysymys:

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä kryptovaluuttojen verokohtelun järkeistämiseksi?

Orpon vastaus:

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

[...]

Virtuaalivaluutta ei ole tuloverolaissa tarkoitettu virallinen valuutta tai arvopaperi, vaan kyse on virtuaalivaluutan käyttäjien välisestä sopimussuhteesta. Virtuaalivaluuttojen verotus määräytyy verotuksen yleisten periaatteiden mukaisesti. Virtuaalivaluuttojen realisoitunutta arvonnousua verotetaan tuloverolain mukaisena pääomatulona. Tuloverolain mukaan toimitettavassa verotuksessa menetykset ovat lähtökohtaisesti vähennyskelvottomia, joten virtuaalivaluutan arvonlasku ei ole tuloverotuksessa vähennyskelpoinen. Koska virtuaalivaluutat eivät ole virallista valuuttaa, pieniä ja satunnaisia virallisen valuutan kurssivoittoja koskeva tuloverolain verovapaussäännös ei koske virtuaalivaluuttoja. Virtuaalivaluuttojen verotuksessa ei sovelleta myöskään virallisten valuuttojen tapaan valuuttakurssitappion vähentämistä koskevaa tuloverolain säännöstä.

Verohallinto antoi vuonna 2013 virtuaalivaluuttojen tuloverotus -nimisen ohjeen, jossa käsiteltiin virtuaalivaluuttojen tuloverotusta eri käyttötilanteissa. Vuoden 2013 ohje oli kirjoitettu pääasiassa henkilöiden tuloverotuksen näkökulmasta. Ohjeen mukaan virtuaalivaluuttojen vaihto voi tapahtua käytännössä joko olemassa oleviin virallisiin valuuttoihin, hyödykkeisiin tai palveluihin. Edelleen ohjeessa todettiin, että virtuaalivaluutan käyttö missä tahansa vaihdantatilanteessa realisoi sen arvonnousun verotuksen.

[...]

Verotuksen yleisten periaatteiden mukaan omaisuuden tai hyödykkeen vaihto toiseen omaisuuteen tai hyödykkeeseen realisoi arvonnousun verotuksen, eikä tästä perusperiaatteesta ole syytä poiketa myöskään virtuaalivaluuttojen kohdalla. On myös hyvä huomioida, että virtuaalivaluuttojen arvonnousun verottamatta jättäminen antaisi virtuaalivaluutoille huomattavan edun sijoituskohteena.

Olemassaolevien yleisten lakien ja säädösten mukaan näin ehkä pitäisikin toimia mutta on syytä esittää jatkokysymys pitäisikö virtuaalivaluutoille säätää erityissäädöksiä, kuten virallisille valuutoille tai arvopapereille, tai siirtää niiden verotus muun verolainsäädännön alaisuuteen, jotta niiden verotus olisi esim. treidauksen osalta kohtuullisempaa siten, että tappiot saman verovuoden sisällä voisi vähentää tämän vuoden voitoista.

Virtuaalivaluuttoja on lukuisia erilaisia ja niiden käyttö on kasvava ilmiö. Tämän tyyppisten uusien ilmiöiden vaikutuksia yhteiskunnan eri aloille onkin syytä jatkuvasti seurata ja arvioida lainsäädäntömuutosten ja muiden toimenpiteiden tarpeellisuutta.

Tämä ympäripyöreys sisältää mahdollisuuden harkita asiaa uudelleen ja näin olisikin syytä tehdä viimeistään siinä vaiheessa, kun hajautetut sovellukset yleistyvät tai mieluiten jo ennen, jotta suomalaiset yritykset voivat kehittää tuotteitaan myös suomalaisten kuluttajien käyttöön. Tulevaisuudessa nimittäin käytetään suurella todennäköisyydellä useita eri lohkoketjuja ja kryptovaluuttoja käyttäviä sovelluksia, jolloin kryptovaluuttojen välisiä automaattisia vaihtoja voi tulla nopeasti hyvin suuria määriä. Nykyinen verolinjaus johtaa helposti täysin kohtuuttomiin tuloksiin. Verottamalla virtuaali- tai kryptovaluuttoja niin kuin niitä nyt verotetaan haitataan merkittävästi uuden merkittävän teollisuudenalan kehittymistä. Myös olemassaolevilla aloilla, joissa koneiden väliset mikromaksut yleistyvät, maksujen kierrättäminen pankkien kautta olisi teknisesti hankalaa.

Yhden kansanedustajan kysymykset eivät ilmeisesti oikein riitä enkä täysin luota esim. Prasos Oy:n asiantuntemukseen tässä asiassa, koska Prasoksella tunnutaan olevan Bitcoin-maksimalisteja ja muiden kryptojen tunnustaminen varteenotettaviksi tuntuu olevan kiven alla. Olisi syytä koota teknisistä ja taloudellisista asiantuntijoista koostuva ryhmä viemään asioita eteenpäin julkisen vallan suuntaan. Mahtaako sellaista tahoa olla jo?

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Very impressive and grand building!!
This looks very like those in Vienna!

what an amazing place this is!! just speechless

·

Mikset sitten itse vastannut Suomeksi? ;)