To zdjęcie mówi o tym, na co zgadzamy się, korzystając z Facebooka czy Tindera. Fotografia podbija internet

in #strimi4 years ago

Dimy Yaroviński wydrukował i przedstawił na zdjęciu regulaminy Google\'a, najbardziej popularnych serwisów społecznościowych i aplikacji mobilnych. Fotografia już podbija internet. W jasny sposób pokazuje, że raczej mało któremu internaucie będzie chciało się pochylić nad tak pokaźną liczbą stron. Więcej w naTemat.


Posted on Strimi.it

See the full content To zdjęcie mówi o tym, na co zgadzamy się, korzystając z Facebooka czy Tindera. Fotografia podbija internet


Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19978.46
ETH 1354.64
USDT 1.00
SBD 2.47