Plastikowe odpady dotarły już do największych głębin oceanów | Nauka w Polsce

in strimi •  6 months ago

Zespół ekspertów pracujących dla różnych japońskich instytucji zajmujących się badaniem i ochroną mórz i oceanów szukał kolejnych dowodów na stopień zanieczyszczenia mórz plastikiem. W tym celu analizował informacje zawarte w Bazie Danych o Odpadach w Głębinach Mórz (Deep-sea Debris Database). Bazę stworzyło i udostępniło publicznie w 2017 roku japońskie Globalne Centrum Danych Oceanograficznych. Obecnie zawiera ona zdjęcia i nagrania odpadów w głębinach mórz z ost


Posted on Strimi.it

See the full content Plastikowe odpady dotarły już do największych głębin oceanów | Nauka w Polsce


Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Fizycznie już nie jesteśmy w stanie tego wyłowić. Jedynym ratunkiem są bakterie, które rozkładają szybciej sztuczne tworzywa.