Zamiast zyskać - tracimy. Komu służy zakaz handlu w niedziele? - Liberté!

in strimi •  11 months ago 

Nie w każdą niedzielę możemy decydować sami o sobie: kupować kiedy chcemy, pracować kiedy chcemy, planować czas w tygodniu zgodnie ze swoimi potrzebami i przekonaniami.

Posted via Strimi

Source: view

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Osobiście mi niedziela z zakazem handlu przeszkadza i to bardzo. Często w tygodniu nie mam czasu zrobić zakupów i w niedzielę trzeba dojadać resztki, gdzie niedziela dal mnie przynajmniej powinna być lekkim świętem, gdzie przy stole zbiera się rodzina przy porządnym obiedzie, bo jak wiadomo na tygodniu każdy zabiegany.