Pierwsze Miasto Bitcoina na Słowenii – BTC City

in strimi •  last year 

Największe centrum handlowe w stolicy Słowenii, Ljubljanie zamierza przekształcić się w "Pierwsze Miasto Bitcoin". Zbieg wydarzeń sprawił, że już nosi ono nazwę "BTC City". Cała powierzchnia wynosi 475,000 metrów kwadratowych i jest wypełniona 500 sklepami. Ostatnio kompleks został odwiedzony przez premiera, który został już zapoznany ze strategią na przyszłość centrum. Podczas wizyty sekretarz stanu kupił premierowi...


Posted on Strimi.it

See the full content Pierwsze Miasto Bitcoina na Słowenii – BTC City


Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Nagłówek clickbait. To nie miasto a centrum handlowe.

to prawda ale nie zmieniałem tego bo mówię taki jest w arcie, to niech i taki będzie. ale masz racje trochu click bajtem trąci.