RE: Pierwsze Miasto Bitcoina na Słowenii – BTC City

You are viewing a single comment's thread from:

Pierwsze Miasto Bitcoina na Słowenii – BTC City

in strimi •  last year 

to prawda ale nie zmieniałem tego bo mówię taki jest w arcie, to niech i taki będzie. ale masz racje trochu click bajtem trąci.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!