Steemfest walk/ spacer podczas steemfest

in steepshot •  2 years ago 

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

No i jak ta Lizbona? Warto jechać? Bo nie mam co zrobić z wolnym czasem :P

Mnie się podoba, jest co zwiedzać. Tylko dla dziecka warto mieć nosidło, bo jest sporo miejsc trudno dostępnych z wózkiem :)

O, widzisz. Trzeba zapamiętać ;)

Prawie jak Golden Gate Bridge :)

  ·  2 years ago (edited)

Miałam takie samo skojarzenie ;)

A jak impreza?

  ·  2 years ago (edited)

Impreza super :) mnóstwo ciekawych ludzi, interesujących rozmów, no i przy okazji zwiedzamy miasto

I pogoda dużo lepsza niż w Polsce ☺

Dwa pierwsze dni konferencji na zmianę padało/lało i świeciło słońce

wow :) fajnie :))