You are viewing a single comment's thread from:

RE: Kelime Canavarı Yarışması #1

in #steempress6 years ago

Netten aratılma ihtimali yüksek dostum haberin olsun. Verdiğin ödüller boşa gitsin istemem. Bu arada abandırma' dan başka dokuz harfli yok galiba. Onuda bir arkadaş yazmış neyse başarılar.

Sort:  

Hocam oncelikle tavsiyeniz için teşekkür ederim. Kurallari okursaniz. Daha iyi anlamış olursunuz.amacim etkileşim içinde bulunmak tabiki bu platformda böyle güzel seyler yaparak birbirimize destek olacağız.

Etkileşim konusunda sonuna kadar destekliyorum kuralları okudum da demek istediğim benim cevabımı başkası verir meselesi değil de netten bulmak çok kolay. hediye ediyorsun sonuçta senin paran ama ne bilim boşa gitmesini de istemem.

Katılımınız için teşekkür ederim.
habercitr.png

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.14
JST 0.030
BTC 62647.38
ETH 3335.62
USDT 1.00
SBD 2.46