ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားက ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ညွင္းပမ္းႏွိပ္စက္ေန

in steempress •  18 days ago

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕။ ။ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕ ဘုရားျပင္ေအာင္ပ ေက်းရြာတြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအဖြဲ႕မွ မယက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ေက်းရြာတြင္း ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ ရုိဟင္ဂ်ာတစ္ဦးကုိ မတရား ဖမ္းစီးျခင္း ၿပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားမွ သတင္းေပးပို႕ထားပါတယ္။

အင္အားနည္းရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး တစ္ဦးျဖစ္သည့္ အသက္ (၅၂) ႏွစ္ အရြယ္ရွိ ဦးကာဒဲရ္ဟူေဆာင္းကို ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁)ရက္ေန႕တြင္  ေျခရႈပ္မႈႏွင့္ အမွဳဖြင့္ခဲ့ျပီး ေညာင္ေခ်ာင္းနယ္ေျမ (၁၁)ရဲစခန္းမွ ဖမ္းစီး ေခၚေဆာင္သြားကာ ဘူးသီးေတာင္ အက်ဥ္းေထာင္သို႕ ပို႕လိုက္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

အဖမ္းခံရျခင္း အေၾကာင္းအရာသည္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ ဘုရားျပင္ေအာင္ပ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕စည္းက ဦးကာဒဲရ္ဟူေဆာင္းထံမွ ေငြက်ပ္ (၅) သိန္းကုိ မတရားသျဖင့္ ေတာင္းခံခဲ့ရာ ထိုသို႕ေတာင္းခံျခင္းကို ျမဳိ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံ တုိင္ၾကားခဲ့ေသာေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအဖြဲ႕က ရန္ျငဳိးထား၍ ဖမ္းစီးခဲ့ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႕ ထပ္မံဖမ္းစီးရန္ အမ်ားျပား က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ျခိမ္းေျခာက္ ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ယေန႕ထိတိုင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း က်န္ရွိေနခဲ့ေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္မ်ားကို နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ညွင္းပမ္းႏွိပ္စက္လ်က္ရွိၿပီး သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ပူးေပါင္းကာ ေငြညွစ္ျခင္း၊ ဖမ္းစီးေထာင္ခ်ျခင္း၊ ရိုင္းစိုင္းစြာေျပာဆို ဆက္ဆံျခင္းမ်ား ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိပါတယ္။Posted from my blog with SteemPress : http://www.rvisiontv.com/burmese/%e1%80%98%e1%80%b0%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ae%e1%80%b8%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%b9%e1%81%bf%e1%80%99%e1%80%ad%e1%80%b3%e1%82%95-%e1%80%a1%e1%80%af%e1%80%95%e1%80%b9%e1%80%81%e1%80%ba/
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!