Balıkesir

in steempress •  15 days ago

Tarihçilerin verdiği bilgiye göre Balıkesir'in adı, Bizans İmparatoru Hadrianus'un, av partileri için kullandığı Paleo Kastro'dan gelmektedir. Tarihi gerçekliğe de sahip olan bu isim, zaman içinde değişik rivayetler türemesine sebep olmuştur.

Balıkesir'in ismi daha çok hisar, kesir, bal ve balık kelimeleriyle ilişkilendirilir. Bir söylentiye göre Balıkesir'e eskiden Balık Hisar denilirmiş. Balık kelimesi eski Türkçede saray, şehir, kale anlamına gelmekteymiş. Kale Şehri anlamındaki bu isim, 11. Asırdan sonra kullanılmamış. Orta Asya'daki Beşbalık gibi bazı isimlerde gerçekten de, balık kelimesi şehir anlamında kullanılmaktadır.

Diğer bir söylentiye göre, Balıkesir, Balı Kesir yani çok balı olan anlamındadır. Balıkesir balının lezzetli ve bol olması sebebiyle bu adı almıştır.

Diğer bir söylentiye göre ise, Balı keser ilk kurulduğu zaman burayı ziyaret eden yabancılar iyi muamele görmezmiş, yani, balı keser, gönül, hatır tanımaz anlamında kullanulmış, ama bu pek de olası düşünülmemektedir.

Bütün bu söylentiler içinde akla en yatkın olan, buraya yerleşmiş Türk Oymaklarının, eski hatıraları canlı tutma amacıyla Balık Hisar adını koymuş olabilecekleridir.

Ayrıca Balıkesir'e daha önce burada egemen olan Karesioğulları, Karesi adını vermiştir. Balıkesir gerek beylikken, gerek Osmanlı Sancağı iken daha çok Karesi olarak anılmştır.Posted from my blog with SteemPress : https://oguzhanlive.000webhostapp.com/2019/01/balikesir
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!