Sort:  

Yorum Atma Formatı Şu Şekilde Olmalı**
9 harfli kelime :
Anlamı :
8 harfli kelime :
Anlamı :
7 harfli kelime :
Anlamı :
Veya ;

8 harfli kelime :
Anlamı :
7 harfli kelime :
Anlamı :
6 harfli kelime :
Anlamı :

Olacak şekilde yorum olarak atiniz kopyala yapıştır yapanlar degerlendirmeye alinmayacaktir. Oy verip resteem yapmayi unutmayın

Projenin Kuralları :

Yarışmamız günlüktür.
Verdiğimiz harfleri ve istediğiniz bir harfi joker (her kelime için farklı joker harf kullanabilirsiniz) olarak kullanarak 1 adet 9 harfli kelime,1 adet 8 harfli kelime ve 1 adet 7 harfli kelime oluşturmanızı istiyoruz.
9 harfli kelimeyi bulamazsanız, 8 harfli kelime oluşturmanız durumunda; 1 adet 7 harfli ve 1 adet 6 harfli kelime oluşturmanızı istiyoruz.
Bulduğunuz kelimelerin anlamları olmalı anlamsız kelimeler kabul görmeyecektir.
Kopyala yapıştır yapanların içerikleri kabul görmeyecektir. Farklı sayıda kelime istememizin amacı bu tür kopyala yapıştır yapanların önüne geçmektir.
Verdiğimiz harfler ile birçok kelime türetebilirsiniz.
Kurallara uymayanlar kara listeye alınıp bir sonraki yarışmadan yararlanamayacaklardır

Katılımınız için teşekkür ederim.
habercitr.png

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.14
JST 0.030
BTC 62668.27
ETH 3332.07
USDT 1.00
SBD 2.46