Senirce Höyüğü

in steempress •  19 days ago

Senirce Höyüğü, Isparta'ya onbeş kilometre mesafede, Gönen İlçesiyle Isparta arasındaki Senirce Köyüne bir kilometre mesafededir.

Höyüğün keşfi, Burdur Isparta yolunun inşaatı sırasında gerçekleşmiştir. Demiryolu hattının höyüğü yarmasıyla, ortaya çıkan buluntularla, H. A. Ormerod adlı arkeologun çalışmasıyla höyük arkeoloji dünyasına kazandırılmıştır. Höyükteki ilk kazı çalışmalarını Ormerog 1911 senesinde gerçekleştirmiştir. Bu kazı çalışması, Anadolu'ya ait arkeolojiinin gelişme dönemindeki ilk çalışmalarındandır. Ormerod'a ait çalışmalar, Senirce Kültürü denecek bir Anadolu Kültürünün ortaya çıkmasına ön ayak olmuştur.

KurtBittel'e göre Senirce Kültürü, Yortan Kültüründeki gibi, Batı Anadolu Kültürüne ait bir evredir. Bittel'in tezine göre, Yortan Kültürü çanak ve çömlekleri Senirce yoluyla Kıbrıs'a kadar gitmiştir. Buluntular sayesinde, Göller Bölgesinde yeni bir kültür bölgesine rastlanmıştır. Ormerod'a göre höyük yakınında bir höyük daha bulunmaktadır. Demiryolunun kenarındaki bu höyüğe bir ad verilmemiştir. Yakındaki köye Ormerod "Göndüler" demiştir. Ormerod'un bahsettiği höyüğün Harmanören'deki Göndürle Höyüğü olduğu düşünülmektedir.

İlerleyen zamanda Mehmet Özsait, David French ve James Mellart gibi biliminsanları yeni yüzey araştırmaları yapmıştır.

Ormerod'a göre höyükte iki yangın tabakası bulunmaktadır, ama tabakalanma ile ilgili detay verememiştir.


Höyükte ele geçen çanak ve çömlekler, içi ve dışı gri siyah, kırmızı kahverengi astarlı el yapımı açkılı maldan yapılmıştır. Siyah, kırmızı boya astarlı çömlek ve çanakların Milattan Önce 3000'li senelere ait olduğu saptanmıştır.

 


Posted from my blog with SteemPress : https://fatihinsitesi.000webhostapp.com/2019/02/senirce-hoyugu

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!