Araptepe Höyüğü

in steempress •  14 days ago

Araptepe Höyüğü, İzmir'in kuzeyinde, Menemen'e yaklaşık onüç kilometre mesafededir. Eski Foça'ya giden yol üstündedir. İki kilometre doğusunda Helvacı Höyücek Höyüğü, bulunur. Bekirler Düz Yerleşkesinden beşyüz metre kuzeydedir. Helvacı Köyünün batısında konumlanmıştır. Helvacı Ovası yapı itibariyle, dağlara yakın olduğu için bu yerleşke de dağların yanındadır.

 

Höyükteki çalışmaları ilk olarak 1949 senesinde Prof. Muzaffer Şenyürek başlatmıştır. Sonra 2001 senesinde Panaztepe Kazılarında da görevli olan Prof. Armağan Erkanal Başkanlık yapmıştır. Bu çalışmalar esnasında sekiz hektardan fazla alan incelenmiştir. Araptepe Höyüğünün de incelendiği araştırmalar, 2001 ile 2003 seneleri arasında Aiolis denilen Menemen İlçesinin kuzeyini kapsamıştır.

 

Yüzeyde bulunanlar sayesinde Araptepe'deki iskanın Neolitik Çağ'da ve Erken Tunç Çağında olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca Roma Dönemine ait çanak ve çömlekler de bulunmuştur.

 

Neolitik Çağa ait buluntular değişik renklerde ve astarlıdır. Hamur tabakaları kumdan yapılmıştır. Bulunan Milattan Önce 7000 senesinde ait çömlekler sayesinde o dönemdeki yaşayış şekline ait bilgi sahibi olunmuştur.

 

Ele geçirilen yontmatas aletlerin obsidiyen ve başka maddelerle yapıldığı anlaşılmıştır. Obsidiyenin yapısından dolayı, Melos Adasından getirildiği düşünülmektedir.

 

 


Posted from my blog with SteemPress : https://fatihinsitesi.000webhostapp.com/2019/01/araptepe-hoyugu

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @fatihgul! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 2000 upvotes. Your next target is to reach 3000 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!