İstanbul Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi

in steempress •  21 days ago

Nazır Saffet Paşa'nın, 1865 senesinde Neo klasik tarzda inşa ettirdiği bina, Istanbul Darülfunun hizmetleri ve Marifi Umumiye Nezareti için kullanılıp ayrıca Uluslararsı Resim Sergisine evsahipliği yapmıştır.

Bina 2. Abdülhamit zamanında sansür binası olmuştur. 1908 senesinde İstanbul Belediyesine devredilen bina 1908 senesinden 1933 senesine kadar Belediye'nin hizmetinde kullanılmıştır.

1983 senesinde Belediye Başkanının kararıyla Basın Müzesi olmasına karar verilmiştir.

1984 ile 1988 seneleri arasında restore edilen bina 1988 senesinde hizmet vermeye başlamıştır.

Türkiye Gazeteciler Basın Müzesi, İstanbul'daki ünlü kültür ve sanat merkezidir. Bununla beraber Türkiye'deki tek basın müzesidir. Diğer ülkelerdeki basın müzelerinde basın yayın dünyası eserleri sergilenir bu açıdan da Türkiye Gazeteciler Basın Müzesi dünyadaki örneklerinden farklıdır.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi, müzeciliğe getirdiği farklılıkların yanısıra, kültür ve sanat aktiviteleri düzenleyerek de farkını göstermektedir. Panel ve konferanslarla, değişik sanat çalışmaların yapılması da müzenin faaliyetleri arasındadır.

Binası 4 katlı olan Çemberlitaş'taki müzeyi yabancı turistler de büyük bir zevkle ziyaret etmektedir.

 


Posted from my blog with SteemPress : https://ercanlasanat.000webhostapp.com/2019/01/istanbul-gazeteciler-cemiyeti-basin-muzesi

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hi, @ercankal!

You just got a 0.02% upvote from SteemPlus!
To get higher upvotes, earn more SteemPlus Points (SPP). On your Steemit wallet, check your SPP balance and click on "How to earn SPP?" to find out all the ways to earn.
If you're not using SteemPlus yet, please check our last posts in here to see the many ways in which SteemPlus can improve your Steem experience on Steemit and Busy.