İstanbul Askeri Müze ve Kültür Sitesi

in steempress •  19 days ago

Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul'da Harbiye semtindedir. Genelkurmayın, Askeri Tarih ve Stratejik Başkanlığına tabidir.

Müzenin tarihi XV. yüzyıla kadar dayanmaktadır. Koleksiyon çeşidi ve zenginliği açısından dünyadaki en önemli müzelerden biridir. 1453 senesinde İstanbul fethi sonrasında, Aya İrini Kilisesinin önemli silah ve gereçlerin sergilendiği cebehane olarak düzenlenmesinden sonra, 1726 senesinde Cebehanedeki bütün teçhizatlar toplanıp, Darül Esliha adlı yeni kurum oluşturulmuştur.

Modern müzecilik temeli ilk olarak Tophane Müşhiri Ahmet Fethi Paşa'nın çabasıyla 1846 senesinde atılmıştır. Bu tarih ise Askeri Müze ve Türk Müzeciliğinin ilk kuruluş yılıdır. Aya İrini Kilisesindeki revak aralarının camekanla kapatılmasıyla sergileme mekanı oluşturulmuştur.

Bu sergileme mekanlarının bir bölümü eski silah gereçlerin sergilendiği mekanlar olmuştur. Diğer bölümler arkeolojik eser koleksiyonlarının sergilenmesi için ayırılmıştır. Ahmet Fethi Paşa'nın bu girişiminden sonra Aya İrini'de bulunan koleksiyon ilk defa müze olarak adlandırılarak Müzei Hümayun denmiştir. Müze teşkilatı kurulduktan sonra askeolojik eser sayısı artınca koleksiyon Çinili Köşke taşınarak, İstanbul Arkeoloji Müzesinin temeli atılmıştır. Ahmet Muhtar Paşa'nın silah koleksiyonunun çeşitliliğinin artmasında büyük katkısı olmuştur. Atış poligonunun, kütüphanenin ve sinemasının olduğu modern bir müze haline gelmiştir.

1940 senesine kadar Aya İrini'de faaliyetlere devam eden Askeri Müze, II. Dünya Savaşı'na Türkiye'nin de girebileceği düşüncesiyle bir süre faaliyetini durdurmuştur.Savaş tehlikesi ortadan kalkınca 1949 senesinde Maçka Silahhanesinde bulunan eserler 1959 senesinden itibaren Harbiye Mekteb-i Jimnastikhanesine taşınmış ve sergilenmiştir. Bu bina zaman içinde koleksiyonlar için yetersiz kalınca, müze 1966 senesinde restorasyon çalışmalarına başlanıp ve 1993 senesinde yeni düzenlemesiyle hizmete açılmıştır.

 


Posted from my blog with SteemPress : https://ercanlasanat.000webhostapp.com/2018/12/istanbul-askeri-muze-ve-kultur-sitesi

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!