Cumhuriyet Eğitim Müzesi

in steempress •  15 days ago
1998 senesinde kurulan Cumhuriyet Eğitim Müzesi, Cumhuriyetin 75. senesi kutlamalarında, Türk Eğitim Tarihinin belgelerini ve gelişmelerini göstermek, Cumhuriyetin Temel İlke ve Değerlerinin daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla, Sultanahmet Endüstri Lisesinde, Tarihi Kılıçhane Binasında hizmete açılmıştır.
Müzenin hizmet verdiği binanın önemi, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesinden bir sene sonra 1454 senesinde inşa edilmiş olmasıdır. Bu binada Osmanlı İmparatorluğunda Yeniçeri Ordusu kılıçları imal edilmiştir. Binada ayrıca kılıç yapımı da öğretilmiştir.
Binanın Osmanlı Mimarisini anlama açısından da önemi vardır. 4 kubbenin ortasındaki sütun taşıyıcısıyla, İstanbul'da bu tarzdaki tek binadır. Sur içindeki ayakta kalabilen tek Osmanlı yapısıdır.
Cumhuriyet Eğitim Müzesi Binası olan Tarihi Kılıçhane Binası, 556 sene içinde değişik gayeler için kullanılmıştır.
17. Asırda Sultanahmet Camisi Külliyesine dahil edilip hastane olarak hizmet vermiş, 20. Asrın başlarında sinema olmuş, Cumhuriyet Döneminde atölye ve derslik olarak hizmet etmiştir.
Fatih Sultan Mehmet'in veziri Gedik Ahmet Paşa'nın inşa ettirdiği Tarihi Kılıçhane Binasının, 1998 senesindeki restorasyonu sonucu, bina halen Cumhuriyet Eğitim Müzesi olarak hizmet vermektedir.


Posted from my blog with SteemPress : https://ercanlasanat.000webhostapp.com/2019/01/cumhuriyet-egitim-muzesi
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hi, @ercankal!

You just got a 0.02% upvote from SteemPlus!
To get higher upvotes, earn more SteemPlus Points (SPP). On your Steemit wallet, check your SPP balance and click on "How to earn SPP?" to find out all the ways to earn.
If you're not using SteemPlus yet, please check our last posts in here to see the many ways in which SteemPlus can improve your Steem experience on Steemit and Busy.