Turgut Uyar

in steempress •  13 days ago

Şair Turgut Uyar, ilkokulu İstanbul'da bitirdikten sonra, Konya Askeri Okulunu, Iışıklar Askeri Lisesini ve Askeri Memurlar okulunu bitirdi, sonrasında ise Ankara, Terme ve Posof'ta personel subaylığı yaptı.

İlk evliliğini annesinin isteğiyle yaptı. Onsekiz yaşındayken baba oldu. Bu evlilikten olan üç evladını memur olarak çalıştığı yerlerde büyütüp, 1958 senesinde askerliği bırakıp, Türkiye Selüloz ve Kağıt Sanayisinde çalıştı. 1966 senesinde boşanıp İstanbul'a döndü ve Tomris Uyar'la bir evlilik yaptı, bir de oğlu oldu.

 

İkinci Yeni Grubunda olan Turgut Uyar ilk şiirini, 1947 senesinde Yenigün dergisinde yayınladı. Hece ölçüsü ile yazdığı toplumsal konuların işlendiği kitapları, Arzı Hal ve Türkiyem'in sonrasında bireyin toplumla ilişkilerinin işlendiği Dünyanın En güzel Arabistan'ı adlı kitabını yazdı. 1962 senesinde Tütünler Islak ve 1968 senesinde Her Pazartesi adlı kitaplarını yazdı.

1970 senesinde yazdığı Divan'da geleneksel şiir kalıplarını, 1974 senesinde Toplandılar kitabında sınıfsal mücadeleyi anlattı.

Ölüm, aşk , ayrılık temalarının olduğu şiirler yazdı. 1950 senesinden sonra İkinci Yeni akımındaki önemli isimlerden oldu. Hem halk şiiri, hem divan şiirinde eserler yazdı.


Posted from my blog with SteemPress : https://unluyazarlar.000webhostapp.com/2019/01/turgut-uyar

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!