Google Görseller için Yeni Referans Kaynağı

in #steempress3 years ago


Basit bir blogunuz dahi olsa sonuçta webmaster kategorisine giriyorsunuz demektir. Biz webmasterlar için ise trafiklerimizin kaynağı her zaman önemli olmuştur. Web sitelerimizi ziyaret eden insanların nerelerden geldiğini, hangi aramalar ile bizleri bulduğu oldukça önem teşkil etmektedir.

Google yapılacak bir güncelleme ile bu durumu daha iyi analiz etmemizi sağlayacak. Google aramalarında en fazla tercih edilen tabi "web aramaları" oluyor. Ancak "görsel aramalar" azımsanmayacak derecede fazla diyebiliriz. Hatta web sitenizin içeriğine göre büyük bir oranda görsellerden ziyaretçi çekiyor bile olabilirsiniz. Önceden analizlere bu iki aramadan hangisi ile ziyaretçi çekileceği belirlenemiyordu. Ancak yeni yapılacak güncelleme ile Google görsel aramalarına yeni bir "Referans Kaynağı" ekleyecek. (html comment removed: more)

Yapılan değişiklik ile "Search Console" verileri herhangi bir şekilde olumsuz etkilenmeyecek. Tam aksine bu durum daha iyi bir analiz imkanı tanıyacak. Hali hazırda eğer "Google Analytics" hizmetinden yararlanıyorsanız yeni referans kaynağı olan "https://images.google.com" referansı otomatik tanımlanarak sizlere sunulacak. Ancak harici bazı uygulamalarda sizlerin ekstra bir tanımlama ile bu ayrımı yapmanız gerekebilir.

Google'ın "An update to referral source URLs for Google Images" başlıklı yazısında değinilen güncelleme için net bir tarih belirlenmedi. Ancak bir kaç ay içerisinde güncellemenin yayında olabileceğini söylüyor. Şahsen ben güncellemenin yararlı olabileceği kanısındayım. Sizlerin bu güncelleme ile ilgili görüşleri nelerdir?


Posted from my blog with SteemPress : http://blogiatr.com/2018/07/20/google-gorseller-icin-yeni-referans-kaynagi/

Coin Marketplace

STEEM 0.46
TRX 0.08
JST 0.059
BTC 48838.47
ETH 4146.99
BNB 547.49
SBD 5.82