Ay Burcu

in steempress •  22 days ago

Ay Burcu Güneş Burcumuz ve Yükselen Burcumuzdan farklı olarak doğumumuzda Ay'ın konumuna göre, bilinçaltımız ve kişiliğimizin etkilenmesidir. Ayın ilk dördün zamanı doğan insanlarla, son dördünde doğan insanları kişilikleri birbirinden farklılık göstermektedir. Ay küçülürken, yani son dördünde doğan kişiler daha içe kapalıdır. Dışa dönük kişiler ise genelde Ay'ın son dördün zamanında doğanlardır.

 

Ay burcumuzu bulabilmek için öncelikle aşağıdaki tablodan doğum tarihimize denk gelen burcu buluyoruz.


Örneğin 1991 senesinin Nisan Ayında doğduysak Teraziyi buluyoruz.


Buradaki tablodan da doğumgünümüze karşılık gelen sayıyı buluyoruz.

Örneğin benim 16 ise eklemem gereken sayı 7 olacak.

 


İlk bulduğumuz burcun üzerine eklememiz gereken sayı kadar ilerleyerek ay burcumuzu buluyoruz.

Örneğin ilk bulduğumuz burcumuz terazi, eklememiz gereken sayı 3 ise, Teraziden 3 sayı ilerleyince Oğlak Burcunu buluyoruz ki, bu da bizim Ay Burcumuzdur.


Posted from my blog with SteemPress : https://aysecosar.000webhostapp.com/2019/01/ay-burcu

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @aysecos! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 2000 upvotes. Your next target is to reach 3000 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!