PINOY HENYO WEEK #32 HUGOT MODE. 11/04/2018

in #steemph2 years ago

b02wja21ka.jpg

Matutuloy kaya ang Pinoy Henyo mamayang gabi? Kasi si boss Ian Mapagmahal at Manong Oscar lang. Hindi pa sigurado sina; Atong, Ellen at tita Rome. Kung hindi man matuloy mamaya ay pwede naman sa isang linggo gawin.

Akala nila na mas nakatatakot ang Undas kaysa sa Valentines. Pero ang totoo mas nakatatakot ang Valentines sa Undas. Bakit kamo? Kasi madalas nagkakaroon ng iwanan. Sa bagay hindi na naman bago sa akin ang mga iwanan na ganiyan. Alam ko naman na sa simula ay magkakaroong nang iwanan churva. Kaya hindi na bago sa akin ang ganiyan.

Ang nakaraan sa Pinoy Henyo. Walang awang minarder ni Boss Ian Mapagmahal ang mga katunggali noong nakaraan lingo. Hindi na magawang makaporma ng kaniyang kalaban. Nakpagtala naman ng puntos ang isa sa mga kalahok subalit hindi na ito nasundan sapagkat nagpamalas ng kakaibang galing ang alamat ng Pinoy Henyo.

Mahina lang talaga ang papremyo kaya naman ako ay humihingi ng paumanhin sa ating mga kalahok. Kung sino man ang may nais na mag-sponsor ay mangyari na magkomento lang sa naturang post. Agad-agad naman natin itong ibibigay sa nanalo at sa mga sumali. Ang mga kalahok natin ay ang mga taong walang inisip kung hindi sumaya lang bali wala na talaga sa kanila ang premyo. Kaya naman gusto kong suklian ang kanilang pagtityaga.

Kaya ito ako humihingi ng tulong sa inyong lahat. Ika-10 ng gabi mamaya sa Philippines Discord. Kita-kita tayo mamaya. Adieu!

Merci a touz mon cher amies!

Philippines Discord.2tqz8mql18.png

bwqc1uzjnt.png

tqy91cwceu.png

Sort:  

Congratulations @twotripleow! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 9000 upvotes. Your next target is to reach 10000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @twotripleow! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

The new SteemFest⁴ badge is ready
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!