Steem Monsters - koniec sezonu

in steemmonsters •  5 months ago 

Witajcie drodzy Steemianie. W ostatni dzień poprzedniego sezonu udało mi się zdobyć Starter Pack'a do gry Steem Monsters. Gra mi się tak bardzo spodobała, że aż musiałem obdarzyć nią moje drugie konto.

Czy zmieniłbym coś w Steem Monsters? Na pewno questy :> Są bardzo monotematyczne. Ciekawą alternatywą byłyby różnego rodzaju ich modyfikacje. A wtedy mogłyby być dwa typy questów. Te pierwsze co są teraz oraz te drugie - urozmaicone. Wstajemy rano i zamiast nudnej misji - 5 eliminacji białymi ujrzelibyśmy napis - Wygraj trzy mecze nie korzystając z łuczników. Albo dla tych co częściej przegrywają niż wygrywają - zadaj łącznie 50 obrażeń dowolnym atakiem. Takie rodzaje questów pozwoliłyby na większą dowolność. Zamiast grać nielubianym przez nas kolorem przy okazji tracąc 200 punktów w rankingu moglibyśmy ułożyć ulubiony zestaw kart a misja by grała rolę drugorzędna.

Musimy brać pod uwagę, że tak na prawdę gra jeszcze się rozwija i wątpię by ktoś się skarżył o różne rzeczy, na przykład dlaczego nie ma aplikacji na telefony "Steem Monsters Mobile" :P

Jestem zdania, że Steem Monsters prawdziwe żniwa zacznie zbierać dopiero w przyszłości. A kto wie, może doczekamy się czasów kiedy każdy użytkownik Steem'a będzie mieć swoje karty? Zobaczymy :)


the.nervi sezon.PNG

Jak widać nagrody nie są może najlepsze, natomiast zdecydowanie pomogą mi w rozwoju konta. Widzimy się już niedługo!

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Nervi from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.