Steem Monsters Extreme Battles #2 - Ciekawe Bitwy

in steemmonsters •  9 months ago  (edited)

Another compilation video of three interesting battles that will keep you uncertain of the result to the last hit.

Battle 1
Battle 2
Battle 3

If you have interesting replay from your battle's and would like to have your refferal link included in the video description, you can post it here in the comments.
I will try to include it in similar battle compilations in the upcoming videos.

If you are new to the game and would like to try your luck, you can buy starter pack and support this channel by using this link: https://steemmonsters.com?ref=smbattles

[PL]
Kolejna kompilacja kilku ciekawych walk, które będą trzymać w niepewności do ostatniego ciosu.

Jeżeli masz jakąś ciekawą powtórkę i chciałbyś, żeby twój ref link był dołączony w opisie filmu, wklej go tutaj w komentarzu pod spodem.
Postaram się dołączyć ją do podobnej kompilacji w następnych filmach.

Jeżeli jesteś nowy i chciałbyś założyć swoje konto, żeby spróbować swoich sił, możesz kupić grę i wesprzeć rozwój kanału używając tego linka: https://steemmonsters.com?ref=smbattles

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @smbattles! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 10 upvotes. Your next target is to reach 50 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!