"Mart bənövşələri" Sarah Jio.

in steemix •  7 months ago  (edited)

Salam ,dostlar. Bu gün də sizinlə Sara Jionun başqa bir romanından bəhs edəcəm. Bu gün üçün seçimim “Mart bənövşələri” dir. Bu romanda da hadisələr 2 fərqli zamanda baş verir. Ərindən ayrıldığına üzülən yazıçı xanım adaya xalasının yanına tətilə gedir. Və bütün hadisələr də elə bu tətildən başlayır. Sonradan nənəsinə məxsus olduğunu anladığı gündəlik bir çox sirli hadisələrə işıq tutmağı bacarır.

41718954_1922273484747511_8230519562040032135_n.jpg
photo

Sevgi romanı kimi təqdim olunan əsərdə isə yazıçı hər zamankı xəfiyyə üslubunu qoruya bilib. Gündəliyin izi ilə sonuna qədər gedən Emili əslində nənəsi haqqında bildiklərinin tamimə fərqli olduğunu anlayır. Nənəsinin nakam məhəbbəti isə onun özü ilə davam edir.
Bu romanda diqqətimi çəkən məqam hər bir qadının əgər özünü dəyərli hiss edərsə mütləq dəyərini anlayan birinin ortaya çıxacağının mütləq olmasıdır. Sietl kimi meqapolisdən adaya qaçan yazarın macəralarını mütləq oxuyun. İnanıram ki, hər birinizə zövq verəcək kitablardan olacaq.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @jale-85 ! You received a 10% upvote from @kryptoniabot & @kryptonia for your task of 802 SUP Today.

Remember to receive votes from @kryptoniabot

Run a task on Kryptonia.*Join free here Kryptonia Account
Use the tags KRYPTONIA or SUPERIORCOIN in your Steemit post.

Delegate to the Kryptonia Upvote by clicking links: 10SP , 50SP , 100SP , 500SP , 1000SP

Due to an increased amount of tasks, we have changed up the voting power to evenly spread out the Upvote amount.

Congratulations @jale-85! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 700 upvotes. Your next target is to reach 800 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest3 and SteemitBoard - Meet the Steemians Contest

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!