STEEMİX - Yeni Güncelleme

in steemix •  14 days ago

Steemx1.png

Steemix sitemizin yeni güncellemeleri için yazılımcı arkadaşlarımızın çalışmaları devam etmektedir.
En son güncellememiz ile birlikte artık sitemiz üzerinden transfer işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz.

Bir sonra ki güncellememiz ile birlikte power up power down , withdraw steem , withdraw steem dolar vb. işlemlerinide eklemeyi planlıyoruz.

Güncellemenşn bitmesinin ardından yeni bir makale yazacağım


steemix gif.gif

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @cpxturk! You received a personal award!

DrugWars Early Access
Thank you for taking part in the early access of Drugwars.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

Are you a DrugWars early adopter? Benvenuto in famiglia!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!