Steemit Sandwich Contest Week #77 Brioche bun with pulled pork. Brioszkowa bułka z rwaną świnią. [EN/PL]

in steemitsandwichcontest •  last year  (edited)

So yeah, I baked something, again - brioche buns. Znów coś upiekłem - brioszki.

IMG_20190127_182532.jpg

English

I won't try to hide that: I liked it that I won edition 76. I didn't really plan to take part in Steemit Sandwich Contest Week #77, my wife made me! It's her fault! She's made pulled pork!

Now I planned to try brioche buns for quite a while, but now just decided to make it, make a sandwich and boom. Here I am.

Brioche is a very very fat-saturated dough. It's like 900 g flour and 460 g butter, and 460 g eggs, 120 g water, 80 g sugar, 12 g salt, 16 g yeast. To actually manage to make the dough you need to cool down all the ingredients so that the fat doesn't melt when mixing. To make butter soft enough to fold it into the dough, you beat it with a rolling pin so that it is cold, but softer. It's very very very very very fat-saturated.

IMG_20190127_182510.jpg

And I made a mistake. I added everything cold, including adding dry yeast without working on them. I used yeast from Lidl. It's not bad yeast, but it's sold as kind of granules. They would not melt themselves, they would not become active. Maybe they melt easier in higher temperatures that I didn't reach? After two hours of no rise, I took other type of yeast, added some water, turned it into a runny form and mixed into the dough that then started rising.

I made small brioches, I made burger rolls, managed to bake them and then after baking I still had some yeast granules in the crumb. Lesson learned.

Luckily the structure of the dough is beautiful, the rolls are wonderful in flavour and I could make this beauty.

Ingredients:

 • brioche bun
 • rocket
 • chilli
 • mild Cheddar
 • pulled pork
 • Jack Daniels barbecue sauce
 • butter-fried red onion
 • yellow pepper

Some step by step pictures added.
IMG_20190127_181129.jpg
IMG_20190127_181217.jpg
IMG_20190127_181447.jpg
IMG_20190127_181720.jpg
IMG_20190127_182209.jpg

My mistake is that the sandwich could have been warmer, but it was delicious and I enjoyed it. Also, just look at it:

2018.01_sss77_01.jpg

For my future attempts I need to work more on the green stuff in the sandwich and find some proper sauces and stuff, like Majonez Kielecki, the ultimate mayo of this civilization.

I strongly encourage you to take part in the competition by @jaybird. It's nice, it's fun, it makes you try harder than usual.

Polish

Nie będę tego ukrywał: miło było wygrać edycję 76. Początkowo nie planowałem startować w Steemit Sandwich Contest Week #77, żona mnie zmusiła! To jej wina! Zrobiła szarpaną wieprzowinę!

Planowałem zrobić brioszki od dłuższego czasu, ale teraz zwyczajnie wziąłem i upiekłem, zrobiłem kanapkę i bum, oto jest.

Brioszka jest bardzo bardzo nasycona tłuszczem. To 900 g mąki chlebowej, 460 g masła, 460 g jajek, 120 g wody, 80 g cukru, 12 g soli, 16 g drożdży. Aby być w stanie z tego zrobić ciasto, składniki należy schłodzić, aby tłuszcz się nie roztopił podczas mieszania. Aby zimne masło było na tyle miękkie, żeby je wmieszać w ciasto, trzeba je rozbić wałkiem, aby było wciąż zimne, ale miękkie. Ciasto jest bardzo bardzo bardzo bardzo bardzo nasycone tłuszczem.

IMG_20190127_182510.jpg

I popełniłem błąd. Wszystko dałem zimne, także dodałem drożdże bez rozrabiania. Użyłem suchych drożdży z Lidla - nie są złe, ale mają formę takich jakby granulek. Nie rozpuściły się one w cieście, nie aktywowały się. Może w wyższych temperaturach wychodzi lepiej, ale ciasto ich nie osiągnęło? Po dwóch godzinach nie było wzrostu, więc wziąłem inne suche drżdże, dodałem odrobinkę wody, rozrobiłem i wmieszałem w ciasto, które teraz już ruszyło.

Zrobiłem małe brioszki i bułki bugerowe, udało mi się je upiec, ale w miękiszu wciąż były pierwotne drożdżowe granulki. Wyciągnąłem wnioski.

Na szczęście struktura ciasta jest piękna, bułki są przepyszne, więc mogłem zrobić tę ślicznotkę.

Składniki:

 • brioszka
 • rukola
 • chilli
 • łagodny Cheddar
 • szarpana wieprzowina
 • sos barbeue Jack Daniels
 • zeszklona na maśle czerwona cebula
 • żółta papryka

Kilka zdjęć krok po kroku:
IMG_20190127_181129.jpg
IMG_20190127_181217.jpg
IMG_20190127_181447.jpg
IMG_20190127_181720.jpg
IMG_20190127_182209.jpg

Popełniłem mały błąd - kanapka mogła być cieplejsza, ale i tak była smaczna i zjadłem ją z przyjemnością. Poza tym popatrz na to:

2018.01_sss77_01.jpg

Na przyszłość muszę popracować bardziej nad zielonymi dodatkami w kanapce i znaleźć lepsze sosy, takie jak Majonez Kielecki, ostatnie stadium poszukiwania najlepszego majonezu w tej cywilizacji.

Bardzo polecam wziąć udział w konkursie @jaybird. Jest miło, jest zabawnie, a Ty zmotywujesz się, aby spróbować trochę bardziej niż zazwyczaj.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Absolutely beautiful presentation of a delicious bun @breadcentric, very artsy with that cheesy basket weave! Looks like another winner to me ;);)

Thank you Lizelle, all entries have been very strong so far and in the end it's not about making a pretty sandwich and a nice photo, this contest is about something more :)

You are not only talented for bread baking but also sandwich making!! Great collaboration with your wife 😊 I wonder I can ask for something to my boyfriend or daughter ...

Posted using Partiko iOS

For your daughter just keep making, she will follow. For your boyfriend, just ask directly and crush any resistance ;)

Now that's my kind of Sandwich... Pulled Pork and all! Excellent presentation. I agree with @lizelle, that looks like another winner!

Thank you :)

Love this barbeque sandwich @breadcentric! Haven't had pulled pork for a long time, beautiful presentation! Keep making that bread ;)

Thanks :)


This post was shared in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here

Thank you :)

Congratulations @breadcentric! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got more than 600 replies. Your next target is to reach 700 replies.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Gratuluję! Piękna kanapka:)
A czy masz przepis na wieprzowinę? Marzy mi się to danie.

@lizelle dzielnie sie trzyma pamiętam ja z jeszcze z poczatków 2018!