လူရိုင္းမ်ားနွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ႔ျခင္း

in #steemit3 years ago

image

بسم الله الر حمن الر حيم

လူရိုင္းမ်ားနွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ႔ျခင္း

(ေစကန္ဒရ္) ဘုရင္ႀကီးေရာက္ရွိေနေသာ ထိုအေနာက္ဖက္အစြန္းဆံုးရွိ ဗြက္အိုင္ႀကီးအနီးတြင္ ေနထိုင္ႀကေသာ လူမ်ိဳးမ်ားသည္ လံုးဝယဥ္ေက်းမႈမရွိေသာ လူရိုင္းမ်ားေနထိုင္လ်က္ရွိႀကသည္။

တိရစာၦန္မ်ားကို ဖမ္းယူစားေသာက္ႀကသည္။ တိရစာၦန္မ်ား၏သားေရကို ကိုယ္ခႏၶာမ်ားအေပၚတြင္ ရစ္ပတ္ထားႀကသည္။

ထိုလူမ်ိဳးစုတို႔သည္ မည္သည့္သာသနာဝင္မွ် မဟုတ္ႀကေပ။

ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က ထိုလူရိုင္းမ်ားအား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား ယံုႀကည္ကိုးကြယ္မႈႏွင့္ပတ္သတ္ျပီးေဟာႀကားရန္ (အိလ္ဟာမ္) အသ္ိေပးျခင္းျဖင့္ (ေစကန္ဒရ္) မင္းႀကီးအား အမိန္႔ေပးေတာ္မူခဲ႔သည္။

ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က (ေစကန္ဒရ္) မင္းႀကီးအားထိုလူရိုင္းမ်ား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ရွိေတာ္မူေႀကာင္း ျငင္းဆန္ပါက လူရိုင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္လိုရာျပဳပိုင္ခြင့္အာဏာေပးခဲ႔ေလသည္။ ေက်းက်ြန္အျဖစ္ ျပဳလုပ္လိုပါက ျပဳနိုင္သည္။ ခ်ဳပ္ေနွာင္လိုကခ်ဳပ္ေနွာင္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

မင္းႀကီးသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ကူညီေစာင္မမႈကို ေတာင္းခံျပီးေနာက္ သာသနာျပဳေလ၏။ လူရိုင္းမ်ားသည္ အ့ံႀသစြာျဖင့္ နားေထာင္ႀကေလသည္။ ကမာၻေလာကႀကီးႏွင့္ မိုးေကာင္းကင္ရွိ ေန လ နကၡတ္တာရာမ်ားသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔တန္ခိုးေတာ္ကို နာခံလ်က္ရွိေႀကာင္းႏွင့္ အဖန္ဆင္းခံမ်ားသာျဖစ္ေႀကာင္း လူရိုင္းမ်ားသိရွိနားလည္းျပီးေနာက္ အလႅာဟ္အရွင့္ျမတ္ရွိေတာ္မူေႀကာင္း အီမာန္ယူခဲ႔ႀကသည္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ပညတ္ေတာ္မ်ားကိုလည္း နားလည္လိုက္နာႀကကုန္သည္။

သို႔ျဖင့္ ထိုလူရိုင္းမ်ား၏ စိတ္နွလံုးသားအတြင္း၌ အီမာန္ျပည္စံုေသာ အဆင့္အတန္းသို႔ ေရာက္ရွိႀကေသာအခါ (ေစကန္ဒရ္) မင္းႀကီးသည္ ကမာၻႀကီး၏ အေရွ႕ဘက္ျခမ္းသို႔ ခရီးထြက္ရန္ ျပင္ဆင္ေတာ္မူေလသည္။

(ဟဇရသ္ ေမာ္လာနာ ကာရီ မုဟမၼဒ္ ယူႏြတ္(စ္) ဆရာႀကီးေရတာထားသည္)
(ေစကန္ဒရ္ ဘုရင္မင္းႀကီးအေႀကာင္းနွင့္ အဆ္ဟာေဗ့ကဟဖ္ ထူးဆန္းဂူတြင္းလူသားမ်ား အေႀကာင္းစာအုပ္မွေကာက္နႈတ္တင္ျပပါသည္)

بنده محمد بلال @ Islam Light ့