Jak utworzyć kolejne konto Steem bez podawania nr telefonu?

in #steemit3 years ago (edited)

Cześć,
dzisiaj pokażę Wam jak w prosty sposób można założyć kolejne konto Steem bez konieczności podawania numeru telefonu oraz bez konieczności oczekiwania na potwierdzenie konta, co jak wiecie czasem trwa nawet kilka dni. Celowo użyłem słowa kolejne, bo aby przejść procedurę trzeba posiadać już pierwsze konto z odpowiednią ilością Steem Power.

Krok 1. Wejście na stronę https://v2.steemconnect.com/accounts/create

Pojawi się tam oto taki widok:

 • należy wpisać nazwę użytkownika, którego chcemy stworzyć.
 • hasło jest wygenerowane automatycznie przez system OBOWIĄZKOWO TRZEBA JE ZAPISAĆ, ABY MÓC SIĘ PÓŹNIEJ ZALOGOWAĆ

Krok 2. Sprawdzanie ile STEEM jest potrzebnych do założenia nowego konta.

Na wcześniejszym widoku były widoczne jeszcze 2 pola do wypełnienia: STEEM oraz VESTS. Tutaj mamy do wyboru 2 sposoby zakładania konta, pierwszy bez delegacji STEEM POWER, drugi z delegacją.

sposób pierwszy (bez delegacji):

 • wchodzimy na stronę https://steemd.com i sprawdzamy obecne account_creation_fee. Dzisiaj jest to 0.2 STEEM
 • mnożymy account_creation_fee x 30 i wpisujemy wartość w polu STEEM
 • pole VESTS zostawiamy jako "0"
 • należy pamiętać, że podaną ilość STEEM musi mieć dostępną na naszym pierwszym koncie. Zostanie ona użyta do zasilenia nowego konta w STEEM POWER. Tak więc nie bójcie się, te pieniądze nie przepadną!
 • klikamy CONTINUE

sposób nr 2 (z delegacją SP)

 • wchodzimy na stronę https://steemd.com i sprawdzamy obecne account_creation_fee. Dzisiaj jest to 0.2 STEEM.
 • znajdujemy akutalną wartość steem_per_mvests
 • wykonujemy obliczenie: 5 * (1000000 / steem_per_mvests) * (29.5 * account_creation_fee)
 • W polu STEEM wpisujemy wartość account_creation_fee a w polu VESTS wynik powyższego równania (na dziś powinno to być około 62000 VESTS)
 • klikamy CONTINUE

KROK 3 Potwierdzamy założenie nowego konta poprzez zalogowanie się do naszego obecnego konta. Powinniśmy mieć poniższy widok:

KROK 4 Logujemy się na nowe konto używając wcześniej zapisanego hasła

Tutaj potwierdzenie, że udało mi się założyć nowe konto oraz, że wszystkie poświęcone STEEMy są dostępne na nowym koncie w postaci STEEM POWER:

KOMENTARZE


If you like my post please vote up, resteem and follow me

Sort:  

@noisy jedno pytanie jeszcze AnonSteem pobiera jakąś opłatę dla siebie, czy to co im wpłacamy idzie później w nasze SteemPower? Złapałem się na tym, że zalogowałem się z nowego konta... To ja @lipszczak :P

Chyba oba na raz - część do nich, część dla ciebie z powrotem

Szczerze mówiąc nie jestem pewien, ale nie zdziwiło by mnie to. Zaleta anon.steem.network jest taka, że możesz stworzyć konto całkowicie anonimowo, nawet używając sieci TOR, w związku z tym, nie zdziwiło by mnie to, jeżeli jakiś % autor tego rozwiązania wziąłby dla siebie.

A czy w drugim sposobie nie ma błędu w tym równaniu? Mi wychodzi 0,01433579 a nie 62 000. :-/

Tak to pomyłka, według oryginalnego postu powinno być tak:

Calculate 5 * (1,000,000 / steem_per_mvests) * (account_creation_fee * 29.5).

Czyli na dziś: 5 * (1000000 / 485.959) * (0.2 * 29.5) = 60704.709656576.

dzięki za wyłapanie błędu, już poprawiłem.

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.043
BTC 11055.98
ETH 384.50
USDT 1.00
SBD 0.98