[PL/EN] Nowy design Steem! / Unravelling Steem's New Design

in #steemit5 years ago

English version follows

Wersja polska

Wiele się ostanio dzieje na Steemit. Zaprojektowano nowe logo, które mimo wszystko stało się celem nielicznych parodii, coraz ostrzejsza staje się krytyka pracowników Steemit Inc., a także strona Steemit, zapewne w kontrze do Busy bądź swoich "nadwornych malkontentów" drastycznie zmieniła swój wygląd podążając trendem minimalistycznym. Przyjrzyjmy się poszczególnym zmianom.

Oto lista zmian, które zauważyłem:
 • przeniesiono listę tagów na lewo
 • dodano okno z linkami do zbioru naszych wpisów oraz portfela (co można uznać za zmarnowanie miejsca, gdyż to samo osiągamy gdy klikniemy na nasz avatar i wybierzemy "Blog" czy też "Wallet")
 • dodano możliwość personalizacji wyglądu strony głównej (włączają w to poszczególne tagi) - by zmieniać opcje należy kliknąć pole oznaczone dwiema równoległymi liniami o jednakowej długości w ramce (zmienia ono wtedy swą postać)
 • zmieniono zestaw czcionek
 • posty dzieli teraz pozioma linia
 • wzmożony "whitespacing"

 • Zmiany w podobnym tonie możemy dostrzec w naszym panelu użytkownika.
  Według mojej osobistej oceny zmiana nie jest optymalna. Pomniejszenie ilości treści występującej na ekranie na rzecz odcieni białego by wywołać wrażenie minimalistycznego podejścia strony jest zarówno uciążliwe dla obecnych użytkowników, jak i może odstraszyć osoby, dla których ascetyczny wygląd nie jest przyciągający. Ponadto, ciągłe problemy ze stabilnością strony mogą irytować jeszcze bardziej jeśli pomyślimy o tym, że Steemit woli się "przebierać" zamiast "naprawić". W kontekście ostatnich problemów PRowych oraz niskich cen Steem i SBD rebranding w takiej postaci zdaje się być nienajlepszym rozwiązaniem.

  Co o tym sądzicie?

  English Version

  It's been a period of some hectic time on Steemit. A newly designed logo has become a source of mockery for several authors. Steemit Inc. employees have recently come under fire after the DDoS of the website, which has just been redesigned, perhaps in response to those accusations or its fledgling competition (suffice it to mention Busy).
  Let's now move to the update.

  This is a list of changes that I noted:
  • the list of tags has been shifted to the left; 'Links' section has been put on their place
  • one can now select the way one wants the post presented on the main page to be arranged
  • new fonts
  • a horizontal line is placed between the published posts
  • a substantial increase in the use of whitespacing

  • Similar adjustments can be spotted in the blog part of our account
   I think the aforementioned changes are far from being optimal. Reducing the space for the content in favor of whitespacing may seem to be slightly cumbersome to the current users, and even more discouraging to the new ones whose tastes can be incompatible with the ascetic minds of Steemit Inc. graphic designers. Furthermore, Steemit's unresolved stability issues might arise greater uproar considering Steemit Inc. prefers to put their effort in design alterations in lieu of potentially more important improvements, especially in the context of their unsavory reputation and the unrelieved drop in the Steem/SBD prices.

   What do you think about it?

   Sort:  

   Strasznie się ostatnio muli Steemit, mogli by to naprawić, czytam posty na Steemit, a muszę odpisywać na busy. To jest bardzo denerwując, wolał bym od razu odpisywać na Steemit, dla mnie jest bardziej czytelny od busy.

   Mam to samo, to jest straszne - w sumie jest to jeden z głównych powodów dla których tak mało się udzielam choć staram się nawet często czytać.
   Tak samo votes nie wchodzą :/

   Czas przejść na busy Panowie ;)

   jeszcze tam jest ten uciekający na koniec kursor w polu komentarza? W życiu nie widziałem czegoś bardziej denerwującego w textarea....!


   aż mi się zachciało to sprawdzić i widzę że już tego nie ma ;)
   dobra zmiana :D

   Jak coś to wchodź na nowy interfejs busy (lub napisz na steemit chat to ci dam linka)

   Zgadza się właśnie odpisuję Tobie na busy, tutaj w miarę jeszcze jest ok.

   Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by haiyangdeperci from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews/crimsonclad, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows and creating a social network. Please find us in the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

   Może to kwestia przyzwyczajenia to poprzedniego wyglądu, ale teraz jest dla mnie jakoś tak mniej czytelnie.

   dodano okno z linkami do zbioru naszych wpisów oraz portfela (co można uznać za zmarnowanie miejsca

   W poście o zmianach w interfejsie napisali, że w tym menu pojawią się kolejne (nowe?) elementy, więc wstrzymałbym się jeszcze z opinią, że to zmarnowane miejsce,

   To mogli na razie to menu darować sobie, dopóki nie będzie miało większego zastosowania :)

   Wolałem starą wersję z mniejszymi grafikami przy postach. Wizualnie teraz jakoś jest tak "amatorsko"...

   thank you sir . This post is very beautiful.

   Congratulations @haiyangdeperci! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

   Award for the number of upvotes

   Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
   For more information about SteemitBoard, click here

   If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

   By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

   Coin Marketplace

   STEEM 0.22
   TRX 0.07
   JST 0.029
   BTC 19823.21
   ETH 1121.99
   USDT 1.00
   SBD 2.99