Sort:  

Где је постављена граница на busy.org, @cicbar? Имам неколико новајлија који користе busy.org, али немају клизач.

Trebalo bi da postoji opcija da imaš slider bez obzira na SP. Pogledaj ovaj post: https://steemit.com/utopian-io/@sekhmet/my-busy-org-october-report-voting-slider-avatar-lightbox-and-a-lot-more

Изванредно @cicbar, нашао сам опцију! Много ти хвала, текст је измењен :)

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.10
JST 0.031
BTC 37588.27
ETH 2031.02
USDT 1.00
SBD 4.79