Sort:  

Strasznie drogi ten AdmiralTax... I jeszcze te konta na Cyprze, gdzie jakiś czas temu ukradli ludziom spore pieniądze w ramach ratowania systemu finansowego 😛 A wystarczy nie korzystać z żadnych polskich giełd i kantorów i będziesz praktycznie niewidoczny dla tych złodziei ze skarbówki 😉

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.041
BTC 10894.50
ETH 372.25
USDT 1.00
SBD 0.98