Przedstawiam bitnal.com - Pierwszy kalendarz kryptowalut zasilany STEEMEM!

in #steemfounders-pl2 years ago (edited)

Cześć!

Zacznijmy od początku, dlaczego i po co :). Oficjalny profil steemit dla naszej aplikacji jest niezbędny przy promocji. Gdy dowiedzieliśmy się o istnieniu @steemfounders ustaliliśmy jednogłośnie - tworzy profil za pomocą tego narzędzia. Po zapoznaniu się z polskojęzycznymi steemianami (pozdrawiam chłopaków z #polish na steem chat), postanowiliśmy rozpocząć promocję poprzez rodzimą społeczność. Jesteście właściwie pierwszą, zorganizowaną społecznością, która dowiaduje się o istnieniu Bitnala.

Co z tego będę miał? 🍻

Kto pierwszy, ten lepszy. Jeżeli jesteście inwestorami i na bieżąco śledzicie wydarzenia w świecie kryptowalut - możecie zarobić dodatkowe STEEM. Wystarczy dodać znalezione wydarzenie dla danej waluty (tak jak dzieje się to na coinmarketcal czy cryptocalendar.pro) do kalendarza bitnal.com. Społeczność zagłosuje na Twój content a następnie otrzymasz odpowiednie wynagrodzenie - dokładnie tak samo jak na steemit, dtube czy dlive.

Dlaczego Bitnal a nie konkurencja?

Dzięki sprzężeniu ze Steem, otrzymujesz realne wynagrodzenie za swój content (poprzez głosowanie społeczności). Konkurencja pozwala tylko i wyłącznie na dodanie informacji o adresie portfela, na które społeczność jeżeli chce, może wysłać "Rewards" (patrz coinmarketcal). Zarobek na Bitnal.com odbywa się poprzed jedno kliknięcie - upvote.

Trochę o samej aplikacji

Póki co Bitnal.com jest prostą aplikacją, która ma za zadanie wyświetlać przyszłe wydarzenia w świecie kryptowalut a twórcom tych wydarzeń daje możliwość zarobku. Finalna forma, jaką przewidujemy dla aplikacji to "centrum" bieżących informacji, które pomogłby w oszacowaniu zyskownych inwestycji a twórcom contentu dało więcej płaszczyzn zarobku. Dodatkowym atutem jest przechowywanie tych informacji w zdecentralizowanym rejestrze na który powoli przechodzimy. Zależy nam, aby informacje pomocne w inwestycji były publiczne i ogólnodostępne. Bitnal jest również alternatywą dla grup płatnych, które wykorzystują naiwność nowych inwestorów. Co prawda Steem nie pozwala nam na zrealizowane wszystkich naszych pomysłów ale zawsze możemy uruchomić autorski blockchain, który będzie działał w kooperacji ze Steem.

▶️https://bitnal.com

Sort:  


Welcome to Steem @steemfounders.

Do read A thumb rule for steemit minnows - 50:100:200:25 for starter tips.

Spend time reading Steem Blue Paper to know how Steem blockchain works and if you still have any queries ask them on our Ask me anything about Steemit post and we will try to answer that.

All the Best!!!

This post was moderated and accepted by @santarius
The efficient operation of Steemfounders is ensured by our moderators, who deal with the correction and selection of all applications. You can vote for this comment to tip the person responsible for this post.


Welcome to Steem @steemfounders.

Do read A thumb rule for steemit minnows - 50:100:200:25 for starter tips.

Spend time reading Steem Blue Paper to know how Steem blockchain works and if you still have any queries ask them on our Ask me anything about Steemit post and we will try to answer that.

All the Best!!!

Welcome to Steem, @steemfounders!

I am a bot coded by the SteemPlus team to help you make the best of your experience on the Steem Blockchain!
SteemPlus is a Chrome, Opera and Firefox extension that adds tons of features on Steemit.
It helps you see the real value of your account, who mentionned you, the value of the votes received, a filtered and sorted feed and much more! All of this in a fast and secure way.
To see why 2879 Steemians use SteemPlus, install our extension, read the documentation or the latest release : SteemPlus 2.17.4 : Two new features on Busy and bug fixes.

Welcome to Steemit steemfounders. Let me know if you got any questions about Steem or anything related to it! The official FAQ can be found here and has A LOT of information https://steemit.com/faq.html - Also remember, Steemit is just ONE of the sites built that uses Steem the blockchain. We also have DTube - our very own Youtube, DSound for Soundcloud and Steepshot if you prefer Instagram like experience. I'd also like to mention ChainBB - forums, Busy - Steemit with more modern look basically, DMania for memes and Dlive for streaming just like in Twitch! You can also earn Steem by gaming now! Search for Steemgar if that's more your thing. Welcome to the blockchain! :)

Jeżeli ktoś ma jakieś pytania techniczne (lub nie) związane z projektem, proszę pisać w odpowiedzi pod tym wpisem

Welcome to steemit @steemfounders. Join @minnowsupport project for more help. Checkout @helpie and @qurator projects.
Send SBD/STEEM to @treeplanter to plant trees and get an get an upvote in exchange of your donation (Min 0.01 SDB)
Upvote this comment to keep helping more new steemians
Send SBD/STEEM to @tuanis in exchange of an upvote and support this project, follow for random votes.

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.038
BTC 10525.50
ETH 343.90
USDT 1.00
SBD 0.97