Sort:  

Ko....để hộ trợ nhau chị pải gửi steem và tên người khác .lúc đó các bài đăng của chị và ng chị muốn hỗ trợ sẽ đc 1 phần vote dựa theo giá trị cổ phiếu của chị gửi...và tất nhiên nó sẽ vote cho chị mãi mãi

Cám ơn @tramiexo đã giải thích hộ, bạn diễn giải rất cụ thể và chính xác, đã upvote.

Ah. Thì ra thế. Giống kiểu gửi 1steem mà đc cả 2 ng luon phải k bạn?

Dạ vâng....

Cảm ơn bạn nhé. Cảm giác mua 1 tặng 1 nên hỏi cho chắc