zonse zomwe takumana nazo. Ndipo pamene miyoyo yathu

in #steem2 years ago

Tikasankha kukhala moyo wathu wokha, timakumbukira zonse zomwe takumana nazo. Ndipo pamene miyoyo yathu yasintha, zirizonse kusintha, tidzakhala Mabwenzi kwamuyaya.Tikasankha kukhala moyo wathu wokha, timakumbukira zonse zomwe takumana nazo. Ndipo pamene miyoyo yathu yasintha, zirizonse kusintha, tidzakhala Mabwenzi kwamuyaya.
bol.jpg